کروماته مشکی یک فرآیند کروماته مخصوص به وجود آوردن یک پوشش سیاه توسط یک تبدیل شیمیایی ساده بر روی آبکاری روی می‌باشد، این فرآیند بهترین مقاومت خوردگی در برابر هوا را دارد و برای وان‌های ثابت و گردان مناسب است.