استفاده از کاتالیزور کروم در فرآیند آبکاری کروم باعث می‌شود، کروم قدرت پرتاب استثنائی پیدا کرده و می‌توان با آن قطعاتی با اشکال پیچیده را آبکاری نمود. این کاتالیزور بسیار انعطاف پذیر بوده و قابلیت کاربرد در بازه وسیعی از تغییرات