چربیگیری بسیار قوی و مؤثر برای پاک کردن چربیهای سبک و سنگین ، روغن و واکس های پرداختکاری از روی قطعات آهنی و فولادی . به دلیل مواد اکسید کننده قوی برای قطعات غیر آهنی توصیه نمی شود .