نیکل مشکی Ni-215 جهت ایجاد پوشش آلیاژی نیکل با رنگ مشکی مات یکدست روی پوشش برنج به کار می رود ، که پس از آن با اسکاچ زدن می توان قطعه ای دورنگی (زرد و مشکی ) ایجاد نمود.
این پوشش از لحاظ مقاومت به سایش مقاومت خوبی ندارد ولی از نظر رنگ ایجاد شده کاملا” یکدست و مشکی می باشد