در این فرآیند پوششی مشکی نوک مدادی، که آلیاژ نیکل- قلع است، روی قطعات نشانده می‌شود. این پوشش با سختی حدود ۶۰۰ ویکرز از مقاومت عالی در برابر سایش برخوردار بوده و از سوی دیگر محافظ خوبی در برابر عوامل خوردگی می‌باشد، به نحوی که بدون نیاز به پوشش دیگری می‌تواند در آبکاری‌های تزئینی و فنی خود پوشش نهایی باشد.