ماده فسفاته و چربیگیری Z-128 محلولی است؛ اسیدی که برای چربی زدایی و تشکیل لایۀ فسفاته توام بـــرای سطوح آهنی و فولادی بکار می‌رود.زمان تشکیل لایه فسفاته ۳ الی ۵ دقیقه در حالت غوطه‌وری و ۱ الی ۳ دقیقه در حالت پاششی می‌باشد. این پوشش در برابر خوردگی مقاوم بوده و چسبندگی لازم را برای لایه رنگ ایجاد می‌نماید.