محلول جهت پوشش یکنواخت فسفاته منگنز بر روی قطعات آهنی و اتصالات (پیچ و مهره) بکار می رود. ضخامت لایه مورد نظر به زمان عملیات بستگی دارد.