ماده فسفاته Fe-102 محلولی است اسیدی که برای تشکیل لایه فسفاته برای سطوح آهنی و فولادی بکار می رود. زمان تشکیل لایه فسفاته ۳ الی ۵ دقیقه در حالت غوطه وری و ۱ الی ۳ دقیقه در حالت پاششی می باشد. این پوشش در برابر خوردگی مقاوم بوده و چسبندگی لازم را برای لایه رنگ ایجاد می نماید.