• برگزاری دوره ایرادات و رفع ایرادات محلول های نیکل کروم در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرستان شهرضا در سال ۱۳۹۵

 • برگزاری دوره تخصصی – کاربردی آبکاری روی در تالار فرشچیان اصفهان در سال ۱۳۹۴

 • برگزاری دوره تخصصی – کاربردی آبکاری نیکل در هتل کوثر اصفهان در سال ۱۳۹۴

 • برگزاری دوره تخصصی- کاربردی آبکاری نیکل و کروم در کلینیک کسب و کار در سال

  ۱۳۹۳

 • برگزاری دوره تخصصی-کاربردی آبکاری نیکل، کروم و برنج در تالار رز سفید اصفهان در سال ۱۳۹۷

 • عضویت در انجمن صنایع آبکاری ایران

 • عضویت در انجمن مهندسین شیمی ایران

 • پانزدهمین نمایشگاه بین المللی رنگ، پوشش های صنعتی و کامپوزیت

 • نمایشگاه تخصصی صنعت آبکاری (آبکار ایران)

 • اولین نمایشگاه تخصصی مواد شوینده، پاک کننده، بهداشتی و سلولزی

 • ششمین نمایشگاه بین المللی مواد شیمیایی، رنگ، رزین و پوشش های صنعتی

 • دوازدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی

 • یازدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی

 • سومین نمایشگاه بین المللی صنعت

 • نمایشگاه تخصصی مهندسی سطح