شرکت شیمیایی فرانیکل سپاهان جهت ارتقای دانش فنی در زمینه آبکاری و بهبوه عملکرد هر چه بیشتر شما صنعتگران عزیز دراردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳ در تکلینیک کسب و کار اقدام به برگزاری دوره کاربردی – تخصصی کروم با سر فصل های زیر کرده است :

انواع پوشش ها و محلول های کروم
کاربرد تخصصی هر یک از پوشش ها
معرفی انواع کاتالیزورها و تفاوت محلول های کاتالیزوری و غیر کاتالیزوری
روش های کروم برداری
معرفی آندهای کروم
ایرادات و رفع آنها در پوشش و الکترولیت کروم
روش های تصفیه پساب کروم

امید است توانسته باشیم گامی کوچک در جهت بالابردن توان علمی و فنی صنعت آبکاری کشور برداشته باشیم .