غالبا پساب ایجاد شده از واحد های آبکاری که در نتیجه شستشوی قطعات در مراحل مختلف آماده سازی سطح ، آبکاری و عملیات تکمیلی ایجاد می شوند با توجه به نوع پساب ، باید عملیات خنثی سازی مناسب بر روی آن صورت گیرد تا آب تصفیه شده شرایط استاندارد جهت دفع در چاه های جذبی ، اتصال به آب های سطحی و یا مناسب برای کشاورزی گردد .

شرکت شیمیایی فرانیکل سپاهان در سیستم تصفیه فاضلاب فراپاک سعی بر آن داشته تا از طریق رسوب دادن فلزات سنگین توسط تزریق مواد شیمیایی مصرف آب را به حداقل خود رسانده و به موازات صرفه جویی در آب و اقتصادی نمودن آن مسمومیت زدایی کند و بدین ترتیب از ورود مواد سمی به طبیعت جلوگیری به عمل آید .

مزایا و مشخصات سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی فراپاک

  • زمان کم جهت رسوب دادن آلودگی ها ( حدودا سه ساعت )

  • حذف مواد شیمیایی خطرناک از جمله کروم ، نیکل ، مس ، روی ، …

  • تصفیه کلیه مواد سمی و مضر محیط زیست در حد استاندارد

  • قابلیت استفاده مجدد از آب تصفیه شده در خطوط آبکاری ، فسفاته و …

  • هزینه بسیار کم جهت تصفیه نمودن هر BATCH از فاضلاب صنعتی

  • کار کردن بسیار راحت با سیستم مورد نظر

  • قابلیت نقل و انتقال دستگاه

  • اشغال فضای کم

  • تولید لجن بسیار کم