شرکت شیمیایی فرانیکل دارای آزمایشگاه تخصصی برای ارائه انواع خدمات آزمایشگاهی به مشتریان می باشد . دقت سرعت و استفاده از تجهیزات مناسب از جمله ویژگی های آزمایشگاه شرکت فرانیکل سپاهان می باشد .

خدمات آزمایشگاهی فرانیکل به شرح زیر می باشد :
 آنالیز و رفع عیوب محلول های آبکاری
 ازمایشات دوره ای محلول های آبکاری
 استانداردسازی محلول های آبکاری
 طراحی محلول های خاص جهت واحد های آبکاری ، شستشو و رنگ
 آموزش کارشناسان آزمایشگاه
 برگزاری دوره های آموزشی جهت راه اندازی آزمایشگاه برای واحد های آبکاری