آدرس نمایندگی: تهران – اتوبان امام علی – جنوب به شمال – خروجی خاوران شرقی – خیابان ابراهیمی – خیابان خوب بخت -نبش کوچه شهدا – ساختمان ۱۳۵

تلفن : ۰۲۱۳۳۰۲۰۹۳۲

موبایل : ۰۹۱۲۱۳۵۵۲۰۴