آدرس نمایندگی : تبریز – جاده آذرشهر – رو به روی پالایشگاه – کوی توحید شرقی – جنب نمایشگاه – طبقه دوم

تلفن : ۰۴۱۳۴۲۴۳۴۴۹

موبایل : ۰۹۳۵۶۵۵۲۷۵۵