براقی نیکل ۲۹۰- Ni فرایند آبکاری نیکل براق با مشخصات زیر را امکان پذیر می سازد .
آبکاری با راندمان بالا به همراه خش پر کنی بسیار عالی
تشکیل لایه آبکاری بسیار نرم با قابلیت انعطاف بالا
قدرت پرتاب و درخشندگی بالا
ایجاد یک لایه فعال با کرم پذیری ایده آل
سهولت جایگزینی آن در وانهائی که با براقی های دیگر کار می نمایند
سهولت کار با براقی و اقتصادی شدن هزینه ها