بسته به ترکیب محلول، لایه ‌های مس مات تا براق ایجاد می‌کند.
قدرت پرتاب بالا.
مناسب برای آبکاری در وان‌‌های گردان و ثابت.
سادگی کاربرد.
این فرآیند را می‌توان برای لایه مس در آبکاری‌‌های مس/نیکل/کروم و همچنین آبکاری تک لایه‌ای مس بکار برد، که شامل افزودنی‌‌های زیر است :
افزودنی Cu-334 که شامل عوامل ترکننده و حمل کننده است.
افزودنی Cu-333 که باعث براق شدن لایه مس حتی در ضخامت‌های زیاد آبکاری می‌شود.