براقی Zn-524 یک افزودنی برای وا‌ن‌های روی سیانوری با کارایی بالا است. این ترکیب منحصر به فرد که در نهایت منجر به ایجاد پوشش عالی با قدرت پرتاب بالا همراه با چسبندگی فوق العاده زیاد و مقاوم در برابر خوردگی می‌گردد، از دیگر مزایای مهم این محصول، عدم رگه رگه شدن پوشش در دانسیته جریان‌های پایین است. به دلیل مصرف پایین این افزودنی، غلظت مواد آلی در محلول کم بوده و در نتیجه پوشش حاصله عاری از تردی و مناسب برای عملیات‌های تکمیلی می باشد.