در این فرآیند استفاده از براقی ۵۷۶-Zn و کمک براقی ۵۷۲-Zn ایجاد لایه گالوانیزه براق با ویژگی‌های قدرت پرتاب بالا، تشکیل یک لایه با انعطاف بالا، قدرت پخش و پوشش بالا در نواحی شدت جریان ضعیف، آبکاری با راندمان و سرعت بالا در محدوده وسیع شدت جریان و کروماته پذیری عالی ایجاد می‌کند.