شرکت شیمیایی فرانیکل سپاهان تولیدکننده مواد اولیه آبکاری و خطوط زیرلایه رنگ (فسفاته و چربیگیر)
با بیش از۱۶ سال سابقه فنی ،اجرایی و تخصصی
مشاوره فنی بیش از صدها واحد صنعتی
ارائه خدمات آزمایشگاهی و آموزشی